[Phân tích sóng Elliott] Dow Jones tiệm cận vùng giá hỗ trợ 24,200-24,700

Ngày 29/1/2019, Dow Jones từng tạo ra khoảng trống tăng giá tại 24,600. Mức giá hiện nay đang tìm kiếm hỗ trợ tại khoảng trống tăng giá này.

Vì vậy, chúng ta cần quan sát khả năng tạo ngày Bùng Nổ Theo Đà trong vài ngày tới. Đó là phương pháp tốt nhất của William O’Neil để nhận diện đáy thị trường.

Nếu 24,600 không thể giữ thị trường. Tôi kỳ vọng ở 24,200 (đôi khi là quanh ngưỡng tâm lý 24,000) vì nó gần với mục tiêu giá của mẫu hình vai -đầu-vai

Như tôi đã phân tích trong các bài viết trước, vai đầu vai không phải là mẫu hình mạnh để lo lắng. Rất nhiều trường hợp Vai-Đầu-Vai trở thành cái Bear Trap để giúp các nhà đầu tư tìm ra những cơ hội săn hàng hấp dẫn. Điều này từng diễn ra vào năm 2009.

Trong hình ảnh có thể có: văn bản

Trả lời