Giá vàng sẽ đảo chiều trở lại tại ngày đảo chiều 4.6.2019 +/-3TD

Tôi đăng dòng status về ngày đảo chiều đối giá vàng trên diễn đàn CANSLIM Việt Nam

Không chỉ thời gian đảo chiều, cấu trúc sóng Elliot đề nghị khả năng sóng D hình thành và giá vàng giảm trở lại theo sóng E. Sóng E có thể đẩy giá vàng giảm trở lại dưới 1250

Trả lời