Xoay trụ: VIC có thể là cổ phiếu tiếp theo được đánh lên!

Cả tuần này, ngoại trừ con VEA lầm lũi tăng, tất cả các mã đều được xoay tua liên tục. Đặc biệt là hàng trụ. Ngày này Bank đỡ thị trường, ngày kia dầu khí đỡ, ngày thì FPT, ngày thì VNM…Nói chung, trụ xoay liên tục. Trong các trụ, giờ còn VIC chưa dùng tối và khả năng sớm dùng thôi.

Tôi đang thấy tín hiệu Dellphic Buy xuất hiện ở chart VIC. Mẫu hình 3-C của phù thủy Mark Minervini với giá nén rất chặt. MACD cho tín hiệu mua vào. Chắc giờ phải đến lượt kéo VIC lên đỡ VN-Index rồi.

Quan điểm của tôi là khỏi phân tích FA con VIC chi cho mệt. Nó là hàng đỡ thị trường, trụ cột. Năm 2018 mà không có VIC, chắc VN-Index phải về tận đâu đâu. Nếu chỉ số VN-Index muốn đi xa, tất cả các quỹ đều phải mua VIC vào mà thôi. Tundra đã phải thêm họ nhà VIC vào danh mục vào đầu năm 2019.

Trả lời