Vàng có khả năng hồi phục trở lại sau đợt điều trần của Fed, chờ Trump Tweet

Tôi tiến đánh giá lại mô hình sóng Elliott cho giá vàng, và USD Index trong đợt sóng này. Mặc dù vàng đã giảm và USD đã tăng sau bài post trước đây nhưng tôi cho rằng mức giảm này chưa phá thủng được các mức hỗ trợ quan trọng. Theo đó, cấu trúc sóng tam giác (triangle) có thể hình thành đối với giá vàng.

Hay nói cách khác, sóng 5 chưa hoàn tất mà chỉ mới đang diễn ra sóng 4 dạng tam giác. Khả năng vàng mất giá sẽ cho thấy khả năng USD bị mất giá

Kháng cự cũng thấy trên biểu đồ của USD/JPY theo vị trí của sóng iv

Nếu đồng USD mất giá, hàm ý Fed sẽ tạo signal cho việc cắt giảm lãi suất.

Trả lời