Vàng có thể lên 1,500 USD/oz với mẫu hình sóng tam giác này

Trong sóng Elliott, mẫu hình sóng tam giác (triangle) là rất mạnh. Như cảnh báo cách đây 1 tuần, chúng tôi đang nhìn thấy sự xuất hiện của dạng sóng tam giác ở vàng.


Sóng tam giác rất hay xuất hiện ở vị trí sóng 4. Lưu ý, có kịch bản dự phòng là giá vàng mới ở sóng d (vòng tròn) và sẽ điểu chỉnh thêm vài ngày đến 1 tuần để hình thành xong sóng e (vòng tròn) trước khi hoàn tất sóng tam giác.

Mục tiêu giá của sóng tam giác là 1486 +/-2 và tiếp theo là 1591 +/-4.

Tôi ưu tiên kịch bản sóng E đã hoàn tất với ngày đảo chiều chiêm tinh 16/7/2019 do hiện tượng Nguyệt Thực đã xảy ra vào ngày 17/7/2019.

Vui lòng xem hướng dẫn theo sóng tam giác tại cuốn sách sau

Trả lời