[Nhật Báo IBD] Đèn vàng được bật

Hộp Nhịp Đập Thị Trường của Nhật Báo IBD chính thức đưa ra tín hiệu đèn vàng khi có 6 ngày phân phối đối với SP500.

Mô hình sóng Elliott cho thấy SP500 đã hoàn tất sóng D và chuyển sang sóng giảm E.

Trả lời