Sóng Logistic- PVT có mẫu hình VCP của phù thủy Minervini

Sáng nay, nhiều cổ phiếu trong ngành Logistic nổi sóng và đã có mã tham gia vào danh sách vượt đỉnh 52 tuần

Không có mô tả ảnh.

Cả ngành đang nổi sóng

Như lưu ý trước đây, cổ phiếu PVT có mẫu hình VCP của phù thủy chứng khoán Mark Minervini.

Trả lời