[Phân tích sóng Elliott] Vàng và EUR/USD có mẫu hình sóng tam giác. Kỳ vọng tăng

Sóng tam giác của EUR/USD trên đồ thị H1

Sóng tam giác trên đồ thị H1 của vàng

Update cùng ngày: Chốt lãi vàng.

Không có mô tả ảnh.

Trả lời