PVI: Cổ phiếu có code 33 và mẫu hình 3C của phù thủy Mark Minervini

Hãy xem PVI có code 33 như thế nào? Lợi nhuận gộp biên tăng dần qua 3 quý gần đây từ 12.05% lên 15.8%. Tăng trưởng doanh số tăng từ 10% lên 43% và tăng trưởng lợi nhuận từ -3.3% lên 229%

Chưa hết, cổ đông lớn đang gom hàng. Đây là chữ I quan trọng trong CANSLIM. HDI Global SE là cổ đông lớn nhất và đang đăng ký mua thêm 3 triệu cổ phiếu. Gần 90% lượng hàng nằm trong tay nhà đầu tư lớn, cổ phiếu cô đặc.

Đồ thị của PVI phiên ngày 14/8/2019 có điểm breakout mô hình 3C

Vui lòng xem hướng dẫn mẫu hình 3C ở cuốn sách

http://www.elibook.vn/khoa-hoc/khoa-hoc-trend-trader/

Trả lời