[Phân tích cấu trúc sóng Elliott] SP500 có thể quay trở lại xu hướng giảm

Trên đồ thị 120 phút, SP500 đã hoàn tất sóng (b) với dạng double Zigzag w-x-y. Sóng (c) sắp tới sẽ đẩy SP500 giảm trở lại. Mức đỉnh 2985.86 chính là Fibonacci 78.6% của sóng (a).

Tương tự, cấu trúc sóng Elliott của Dow Jones là

Trả lời