[Phân tích sóng ELliott] Chu kỳ tăng giá vàng đã kết thúc.

Trên đồ thị ngày, sóng B(vòng tròn) đã kết thúc khi sóng (C) với cấu trúc năm sóng từ 1 đến 5 đã hoàn tất. Theo hướng dẫn sóng ELliott, sóng 4 vào ngày 2/5/2019, tức tại vùng giá 1266 USD là mục tiêu giá trong xu hướng giảm sắp tới của giá vàng.

Trong ngắn hạn, đợt giảm từ đỉnh ngày thứ tư 1,557 đang hình thành nên sóng (i). Trong vài phiên tới, giá vàng dự kiến sẽ có hồi phục theo sóng (ii) trước khi quay trở lại xu hướng giảm theo sóng (iii).

Xem lại cảnh báo của chúng tôi về khả năng đạt đỉnh dài hạn của vàng khi báo cáo COT đạt mức kỷ lục.

Trả lời