[Phân tích sóng Elliott] EUR/USD sắp có sóng tăng?

Trên đồ thị 120 phút, EUR/USD sắp đi vào sóng tăng (iii).

Cấu trúc sóng dài hạn cho thấy EUR/USD đang có sóng chéo (Diagonal)

Trả lời