[Phân tích sóng Elliott] Chuẩn bị cho sóng iii giảm giá của vàng

Trên đồ thị 120 phút, giá vàng đã hoàn tất sóng ii (vòng tròn) dạng Zigzag và đang chuyển dần sang sóng iii (vòng tròn). Trong kịch bản thay thế, tức vàng chưa hoàn tất sóng ii (vòng tròn), giá vàng sẽ tăng giá trở lại. ĐỈnh 1523.56 chỉ mới là sóng (a) và mức đáy 1487 là sóng (b) và sóng tăng trở lại là sóng (c). Khả năng đó là mô hình sóng Phẳng (Flat)

Nên nhớ ở bài viết trước, chúng tôi đã cảnh báo về khả năng thiết lập đỉnh dài hạn của giá vàng khi sóng B (vòng tròn) đã hoàn tất.

Xem thêm về lý thuyêt sóng Elliott tại cuốn sách

Trả lời