[Phân tích sóng Elliott] USD/JPY kỳ vọng tăng giá theo sóng Zigzag trong kênh giá

Trên khung thời gian H4, chúng ta có mẫu hình sóng Zigzag trong kênh giá (channel) xuất hiện tại vị trí sóng iv đối với cặp USD/JPY. Điều này mở ra kịch bản tăng giá đối với đồng USD.

Để hiểu chiến thuật giao dịch theo sóng Zigzag trong kênh giá, vui lòng xem bài viết sau

[Update ngày 4/10/2019]. Take profit khi chạm lại đỉnh cũ 108.3

Trả lời