[Phân tích sóng Elliott] SP500 cần vượt 2944 để lấy lại kịch bản tăng giá.

Đồ thị sau từ chuyên gia phân tích sóng Elliott-Gregra Horvat về SP500

Không có mô tả ảnh.

Nếu không vượt qua được đường xu hướng dưới của kênh giá, SP500 vẫn còn một nhịp rơi nữa để tạo sóng v (vòng tròn)

Còn kịch bản 2 là tăng giá khi vượt 2944, SP500 đi vào kịch bản tăng giá bởi mô hình sóng hiệu chỉnh Double Zigzag W-X-Y kết thúc. Lúc này SP500 lại có sóng tăng mới theo sóng 5).

Xem video mới nhất của Horvat về phân tích sóng Elliott của SP500 và vàng

Trả lời