Mua vàng lướt sóng: Mua ngay bây giờ hay đợi thêm tháng nữa?

Cấu trúc Wyckoff dành cho giá vàng

Vàng đang ở trong giai đoạn BU quay trở lại test điểm creek của pha D. Nếu như Test thành công, giá vàng có thể tạo ra mẫu hình Cup and handle lớn và tăng giá trong dài hạn.

 

Phân Tích Chu Kỳ Sơ Cấp

Để hiểu được phương pháp đếm chu kỳ dưới đây, vui lòng tham khảo cuốn sách 

Định thời điểm thị trường Chu kỳ mẫu hình trong các chỉ số chứng khoán

 

Chúng tôi đánh nhãn chu kỳ tại đáy ngày 30/11/2020 ở mức giá 1767 là 1/2 PB như là kịch bản ưa thích nhất. Đỉnh của 1/2 PT đầu tiên (đồng thời trùng với PT) rơi vào ngày 9/11/2020 tại mức giá 1966, cũng là điểm đảo chiều địa tâm mang cấp độ ba sao ***.

Đáy ngày 30/11/2020 cách đáy PB (rơi vào ngày 24/9/2020 tại 1851 là 10 tuần). Như vậy nó đang thấp hơn cả điểm bắt đầu chu kỳ và chu kỳ của chúng ta đang giảm giá (thường đi kèm với chuyển dịch trái). Giá vàng đã hồi phục lên đỉnh 1/2 PT, điều thường diễn ra trong 3-13 ngày, và không tạo ra đỉnh mới, chỉ tạm ghé thăm vào MA45 ngày.. Đỉnh ngày 8/12/2020 giá vàng cũng ghé thăm MA45 ngày tại mức giá 1878 và chỉ hồi phục 7 ngày giao dịch. Do vậy, nó hoàn toàn khớp với 1/2 PT của chu kỳ sơ cấp giảm giá hiện nay.

Nếu cách đánh nhãn chu kỳ này là chính xác, thì sau đó chúng ta sẽ có mục tiêu giảm giá là 1681 +/-34 USD, trogn vòng 4-10 tuần tới. Phân tích hiện tượng địa tâm chúng tôi thấy mốc đảo chiều quan trọng là ngày 17.1.2021 +/-3 ngày giao dịch.

Có một kịch bản đếm chu kỳ khác lạc quan hơn (bullish hơn). Theo đó, chúng tôi nghi ngờ đáy ngày 12/8/2020 khi giá vàng giảm về mức 1874 là điểm bắt đầu chu kỳ sơ cấp PB (thay vì đáy PB rơi vào ngày 24/9/2020 như cách đánh nhãn ở trên). Nếu sử dụng cách đánh nhãn này, giá vàng có thể đang trong vùng thời gian kết thúc đáy PB vào ngày 30/11/2020. Khi điều này là đúng, giá vàng nên hồi phục 2-5 tuần và quay về mục tiêu giá 1895 +/-30. Nếu giá vàng vượt qua mức 1966, chúng tôi sẽ xác nhận đáy ngày 30.11.2020 không chỉ là PB mà còn là đáy chu kỳ 31 tháng và sóng tăng giá tiếp theo sẽ rất bullish. 

Chúng ta đang có sự phân kỳ dương giữa giá vàng và giá bạc. Sự phân kỳ giữa các thị trường là dấu hiệu tích cực cho việc tạo đáy và ủng hộ kịch bản đếm lạc quan. Phù Thủy Linda Raschke đang nói tới một bữa tiệc  dành cho thị trường bac.

Kết luận: Theo kịch bản lạc quan, tôi có thể mua giá vàng ngày hôm nay với kỳ vọng giá vàng sẽ vượt qua mức 1966 để tiếp tục kịch bản tăng giá. Nếu giá vàng không vượt qua MA45 ngày và tiếp tục giảm giá, phải chờ tới 17.1.2021 +/-3 ngày giao dịch để tìm kiếm cơ hội.

Trả lời