Giá vàng có thể tạo đáy trong 1-2 tuần tới?

Giá vàng đã hỗi phục lên đỉnh ngày 1.6.2021 tại mức giá 1914 USD/oz như kỳ vọng của chúng tôi trong bài viết trước. Theo đó, giá vượt qua đường MA50 ngày và sau đó vượt qua cả MA200 ngày. Tuy nhiên, trong tháng 6, giá vàng giảm đột ngột mạnh và thủng cả MA50 ngày sau khi các nhà đầu tư lo ngại FED sẽ tăng lãi suất sớm hơn kỳ vọng để kiềm chế lạm phát.

Dưới góc độ chu kỳ, chúng tôi xem đỉnh của ngày 1.6.2021 là đỉnh chu kỳ sơ cấp PT (Vui lòng xem chi tiết tại blog sau). 

Còn theo Mẫu Hình Giá (Chart Pattern), xem tại cuốn sách Phân Tích Mẫu Hình Giá của Dan Zanger,  chúng tôi theo dõi zigzag trong kênh giá đối với giá vàng. Nếu như giá vàng thoát ra được kênh giá giảm này, và sau đó MA5 ngày cắt lên MA20 ngày, tín hiệu mua có thể xuất hiện đối với giá vàng.  Hiện tại, giá vàng đang dừng tại vạch Fibonacci 61.8% (không thể hiện trên đồ thị) của đợt hồi phục từ dáy tháng 4 lên đỉnh tháng 6. Thông thường, các đợt giảm đầu một đáy chu kỳ lớn thường không quá gắt và mức độ sụt giảm từ 2-5 tuần mà thôi. Do đó, chúng tôi kỳ vọng đợt giảm giá hiện tại của giá vàng sớm tìm được điểm cân bằng trong vùng này.

Trả lời