TCB: CTCK VNDirect nâng giá mục tiêu từ 64,000 lên 70,000 sau khi báo cáo tài chính quý IV vượt kỳ vọng một chút.

Theo dõi chất xúc tác từ phản ứng của kỳ vọng thị trường đối với kết quả kinh doanh của doanh nghiệp là một trong những manh mối tìm ra các leader. Mùa báo cáo tài chính quý IV năm nay đã đi qua gần 3/4 chặng đường khi hơn 85% doanh nghiệp đã công bố báo cáo tài chính.

Việc các tổ chức tài chính nâng dự phóng lợi nhuận là một trong những chất xúc tác cho thấy đà tăng trưởng lợi nhuận của cổ phiếu, điều này được trình bày trong cuốn sách “GIAO DỊCH NHƯ MỘT PHÙ THỦY CHỨNG KHOÁN” của phù thủy Mark Minervini

Giao dịch như một phù thủy chứng khoán (Trade Like Stock Market Wizard)

TECHCOMBANK (TCB) đã công bố báo cáo tài chính quý IV cách đây 2 tuần. Theo đó, lợi nhuận trước thuế quý 4 đạt mức 6140 tỷ đồng, tăng +20.66% so với cùng kỳ. Lũy kế cả năm lợi nhuận trước thuế đạt 23,238 tỷ đồng, tăng 47% so với năm 2020

Trước đó, VDSC ước tính lợi nhuận trước thuế quý IV của TCB ở mức 5913 tỷ đồng, tăng +16% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, SSI dự phóng lợi nhuận trước thuế cả năm 2021 ở mức 23,000 tỷ đồng (tương ứng lợi nhuận trước thuế quý IV tầm 5902 tỷ đồng). Như vậy, kết quả kinh doanh năm 2021 của TCB nằm trong đúng kỳ vọng của CTCK SSI và cao hơn một chút so với kỳ vọng của CTCK VDSC.

Nhà đầu tư có thể theo dõi bình luận về kết quả kinh doanh quý IV của TCB trên youtube của chính ngân hàng.

Trong báo cáo phân tích ngày 10/02/2022, CTCK VNDIRECT cho biết kết quả lợi nhuận sau thuế năm 2021 của ngân hàng, cao hơn 5% so với dự phóng của họ. VNDirect cho rằng kết quả kinh doanh của TCB sẽ vượt trội hơn. Theo đó, tăng trưởng tín dụng dự báo ở mức 22% và 21% lần lượt trong năm 2022 và 2023. Với hệ số CAR mạnh (15%, cao hơn so với bình quân ngành là 9%-12%), TCB sẽ nhận được hạn mức tín dụng cao trong năm nay. Hệ số NIM cũng sẽ tăng lên mức 5.7% nhờ CASA tăng mạnh (đạt mức tỷ lệ cao 50%), sẽ bù đắp sự tăng lên của chi phí huy động vốn. 

VNDirect dự phóng lợi nhuận ròng của TCB sẽ tăng 26% trong năm 2022 và 21% trong năm 2023. Giá mục tiêu của TCB sẽ được nâng lên 70,000 so với mức giá mục tiêu 64,000 trong báo cáo ngày 29/10/2021. Xem lại quá trình nâng dự phóng lợi nhuận của một số CTCK đối với cổ phiêu TCB tại đây.

Với mức giá mục tiêu 70,000, TCB đang giao dịch ở mức P/B dự kiến là 1.6 lần, thấp hơn so với bình quân ngành là 1.9 lần, mặc dù có nền tảng cơ bản tốt hơn. Tiềm năng tăng giá mạnh của TCB đến từ việc khả năng IPO CTCK TCBS.

TCB: Đến lượt SSI Reseach phải nâng giá mục tiêu lên 64,000. Cổ phiếu tiềm năng để tranh ngôi, đoạt vị vương quyền với VCB

Team NĐT CANSLIM đã khuyến nghị tham gia vào cổ phiếu TCB từ tháng 11.2021 sau đó cắt lỗ, và tiếp tục tham gia trở lại vào tháng 1.2022 sau khi cấu trúc Wyckoff cho thấy một khu vực Test thành công ở Pha C. Mức hỗ trợ 47,000 trở nên cứng đối với TCB.

Tham gia Team NĐT CANSLIM qua zalo 0977.697.420 để nhận được hỗ trợ chi tiết về TCB

Trả lời