Team Nhà Đầu Tư (NĐT) CANSLIM sẽ hoạt động qua Room Zalo 0977.697.420 dưới sự dẫn dắt của trưởng nhóm là Mr Trương Minh Huy. Chúng tôi sử dụng phương pháp CANSLIM, chu kỳ, sóng Elliott.

Để tham gia Room, khách hàng vui lòng lựa chọn mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại các broker của chúng tôi như sau:

KB Securities hoặc VN Direct

Broker Trương Minh Huy

Nhóm Trend Trader

NAV tối thiểu 400 triệu đồng

Hướng dẫn Đăng kí

Chứng khoán VPS

Broker Đỗ Quốc Huy

Nhóm Trend Following

NAV tối thiểu 400 triệu đồng

Hướng dẫn Đăng kí

Chứng khoán SSI

Broker Đỗ Phan Thu Hà

Nhóm Nebula

NAV tối thiểu 400 triệu đồng

Hướng dẫn Đăng kí

Chứng khoán SSI

Broker Phạm Thành Danh

Nhóm Dado

NAV tối thiểu 400 triệu đồng

Hướng dẫn Đăng kí

MBS và Miare Asset (MAS)

Broker Nguyễn Phạm Hoàng Long 

Nhóm Growth Investing

NAV tối thiểu 400 triệu đồng

Hướng dẫn Đăng kí

Chứng khoán VCSC (Bản Việt)

Broker Tuấn

Nhóm Jupiter

NAV tối thiểu 400 triệu đồng

Hướng dẫn Đăng kí

Chứng khoán HSC

Broker Phạm Hoàng Chiến

Nhóm X-Team

NAV tối thiểu 400 triệu đồng

Hướng dẫn Đăng kí

Chứng khoán ACBS

Broker Phát

Nhóm MabuF

NAV tối thiểu 400 triệu đồng

Hướng dẫn Đăng kí