Cách kiếm lợi nhuận 18.000% từ thị trường chứng khoán

500.000 

Cuốn sách này mô tả cách vận dụng hệ thống CANSLIM vào thực tế bởi chính các môn đệ của O’Neil, là những người quản lý danh mục đầu tư. Cuốn sách giới thiệu các thảo luận trực tiếp quá trình phân tích lựa chọn, nắm giữ các mã cổ phiếu CANSLIM giữa O’Neil và các môn đệ. Thông qua các dữ liệu này, bạn đọc sẽ hiểu được cách áp dụng Hệ Thống CANSLIM vào thực tiễn. Do đó, bạn đọc cần đọc trước bộ Combo LÀM GIÀU TỪ CHỨNG KHOÁN + HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH để nắm bắt phương pháp luận của O’Neil.

Mua ngay Đọc tiếp