[Sp500] Sử dụng dãi băng Bollinger Band làm mục tiêu giá chốt lãi như thế nào?

* Bài viết vì mục đích Education.

Khi giao dịch, bất kể là intraday, position trader hay swing trader, bạn phải xác định rõ ba thông số; Entry, stoploss và limit (mục tiêu giá). Nếu bạn không thể xác định mục tiêu giá một cách hợp lý, nó có thể khiến xóa bỏ hết thành quả giao dịch của bạn. Việc cutloss và take profit ở mức giá nào, còn quan trọng hơn cả bạn tham gia vị thế ở mức nào.

Tôi thích sử dụng dãi băng Bollinger Band làm mục tiêu giá và kết hợp nó với các đường trung bình di động và yếu tố đa khung thời gian để chốt lãi. Dãi băng Bollinger Band đo lường độ biến động của thị trường nên việc sử dụng nó làm mục tiêu chốt lãi, bạn đang chọn hình thức chốt lãi theo độ biến động. Cần kết hợp quan sát với các tỷ lệ Fibonacci, cũng như các đường trung bình di động.

Đồ thị H1 thể hiện lệnh sell SP500 ngay sau khi tôi nhận thấy giá hoàn tất sóng ii tại FIbonacci 50%. Mục tiêu giá chính là MA50 trên H1 và đồng thời là dãi băng dưới của Bollinger Band. Cần lưu ý MA50 trên H1 chính là MA20, tức đường giữa của dãi băng Bolinger Band trên đồ thị H4 nên đó là điểm tốt để chốt mục tiêu lợi nhuận. Đây là cách đánh Intraday, tôi thường cho phép bản thân sử dụng khi nó phù hợp với xu thế chính (ở đây là giảm giá). Tôi đánh lệnh này trong vòng chưa đầy 1 tiếng đồng hồ. Lúc gần 10 giờ, tôi ở lớp học, trước khi ra về tôi nhận thấy đủ lý do về để sell. Về đến nhà, 11 giờ, thấy chạm limit, chốt luộn.

Trả lời