[10.4.2017 Khai giảng khóa 12] Các Astro-trader kiếm tiền từ Nhật Thực Hình Khuyên 26.2.2017 như thế nào?

Ngày 2.3.2017, khóa 11, lớp “ỨNG DỤNG CHIÊM TINH TRONG DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH được khai giảng. Như thông lệ, VFA luôn lựa chọn những thời điểm xuất hiện những hiện tượng địa tâm quan trọng để khai giảng vì chúng tôi tin rằng, đó là điểm đảo chiều quan trọng trên các thị trường tài chính, từ tiền tệ, cho đến hàng hóa như vàng, dầu, hay TTCK như Mỹ và Việt Nam. Ngày 26.2.2017, khi Hiện Tượng Nhật Thực hình khuyên xuất hiện, VFA đã khai giảng khóa 11 với mong muốn giúp các astro-trader tìm kiếm lợi nhuận.

Quả nhiên, hàng loạt thị trường tài chính đã tạo lập đảo chiều quan trọng (đỉnh hoặc đáy) vào thời điểm từ ngày 27.2.2017-3.3.2017 và mang lại cho các astro-trader nguồn lợi nhuận không nhỏ. Chúng ta hãy cùng nhìn lại nhé!

Chỉ số SP500 đạt đỉnh vào ngày 1.3.2017 tại 2400 điểm và  chỉ còn 2,327 điểm vào ngày 13.4.2017

(Dữ liệu được cập nhật mới đến ngày 1.6.2017)

Giá vàng tạo đỉnh 1264 vào ngày 27.2.2017 và giảm xuống còn 1194 vào ngày 10.3.2017.  Chúng tôi đã cảnh báo điều này trong bài viết “Giá vàng sẽ giảm mạnh” ra ngày 28.2.2017

Giá dầu sụp đổ, từ đỉnh ngày 27.2.2017 nhưng đà giảm trở nên mạnh mẽ sau ngày 3.3.2017. 

USD/JPY tạo đáy vào ngày 28.2.2017. Chúng tôi đã khuyến nghị mua USD/JPY trong báo cáo CURRENCY INSIGHT_27.2.2017

Một lần nữa, chúng tôi khuyến nghị bán GBP/USD trong báo cáo CURRENCY INSIGHT_27.2.2017

Well!, Các hiện tượng chiêm tinh có thể giúp các trader tìm kiếm lợi nhuận. Các trader sử dụng chiêm tinh học để kiếm tiền được gọi là “Astro-Trader”. Ngày 10.4.2017 tới là tâm điểm của nhiều sự kiện diễn ra. Ngày 31.3.2017, Jupiter  (Mộc Tinh) sẽ tạo góc vuông (waning squre) với Pluto (Diêm Vương Tinh). Ngày 14.4.2017, Sun (Mặt Trời) sẽ giao hội với Uranus (Thiên Vương Tinh). NGày 15.4.2017, Venus Direct (Kim TInh thuận hành).

Bạn muốn biết ý nghĩa các hiện tượng chiêm tinh này tác động đến các thị trường tài chính (vàng, dầu, tiền tệ, chứng khoán Việt Nam, chứng khoán Mỹ) như thế nào? Làm thế nào để khai thác lợi nhuận từ các hiện tượng này? Khóa học 12, lớp ‘ỨNG DỤNG CHIÊM TINH  TRONG DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH” sẽ giúp bạn tìm kiếm câu trả lời. ĐĂNG KÝ THAM DỰ KHÓA HỌC TẠI ĐÂY.

 

Trả lời