[Update ACB, HNX-Index, VN-Index] Khả năng 29.5.2017, thời điểm khai giảng khóa 13 lớp chiêm tinh tài chính là đảo chiều đỉnh

Dự báo của tôi về kịch bản đáy PB rơi vào 24.5.2017 +/-3 ngày giao dịch trước đây có thể không chính xác. Hiện tại, tôi thay đổi kịch bản thành đáy PB đã rơi vào ngày 24.4.2017. Ở trong trường hợp này, tôi kỳ vọng thị trường vẫn còn tăng giá cho đến ít nhất điểm đảo chiều chiêm tinh 29.5.2017 +/-3 ngày giao dịch. Các cấu trúc sóng Elliott có nhiều kịch bản phức tạp. Tôi đồng ý sử dụng chiến lược theo sau xu hướng tăng cho đến ngày đảo chiều chiêm tinh. Lúc này, ngày đảo chiều chiêm tinh 29.5.2017 được kỳ vọng là đảo chiều đỉnh (có thể là đỉnh MT) chứ không phải đảo chiều đáy như dự báo trước đây.

  • Lớp chiêm tinh tài chính khóa 13 sẽ được khai giảng vào ngày 29.5.2017 (đổi lịch so với dự kiến 24.5.2017) tại Think In A Box, 116 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh. (xem chi tiết tại đây)
  • Lớp sóng Elliott khóa 5 sẽ được khai giảng vào ngày 5.6.2017  tại Think In A Box, 116 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh. (xem chi tiết tại đây)

Mô hình sóng Elliott cho chỉ số HNX-Index, VN-Index

Tôi không chắc chắn về điểm kết thúc của sóng (iv) vì có quá nhiều kịch bản dạng sóng phức tạp có thể diễn ra. Trong đó, tôi đang xem xét tình huống sóng (iv) đã kết thúc vào ngày 24.4.2017 hoặc sóng (iv) vẫn đang còn diễn ra với dạng Running Flat. Trong kịch bản Running Flat, giá có thể vượt cả đỉnh ngày 10.4.2017.

 Hoặc nếu không vượt qua được đỉnh 10.4.2017, tôi nghĩ đến các dạng dự phòng khác là Flat hoặc Flat Failed.

 Vì vậy, điểm đánh sóng (iv) vẫn đang là dấu hỏi. Tuy nhiên, dựa trên khía cạnh chiêm tinh, tôi kỳ vọng thị trường chưa vội sớm đổ đèo. Có thể thị trường vẫn còn tăng cho đến ngày đảo chiều hoặc nếu không cũng tích lũy đi ngang trước khi đến vùng thời gian đảo chiều chiêm tinh 29.5.2017 +/-3 ngày giao dịch (được điều chỉnh từ ngày 24.5.2017).

Trader có thể tham khảo chi tiết báo cáo Vietnam Stock Insight 29.5.2017 (tại đây)

Mô hình sóng Elliott cho chỉ số VN-Index

Mô hình sóng Elliott cho chỉ số HNX-Index

Cập nhật mô hình sóng Elliott của ACB

Cổ phiếu ACB có tương quan cao với HNX-Index. Tôi cho rằng, nhiều khả năng ACB vẫn cố gắng duy trì sắc xanh hoặc thậm chí là tăng giá cho đến vùng đảo chiều chiêm tinh 29.5.2017 +/-3 ngày giao dịch. Tôi kỳ vọng ACB sẽ đảo chiều giảm tại vùng đảo chiều chiêm tinh này.

Chúng ta đang nhận thấy sự phát triển của một mô hình vai đầu vai. Tuy nhiên, tôi không cho rằng mô hình vai đầu vai này là mẫu hình đảo chiều. Nếu vùng 22,400 không bị phá thủng, nó trở thành mô hình vai đầu vai thất bại và thị trường vẫn còn xu hướng tăng sau đó theo sóng 5 của sóng (5).

Hình ảnh về địa điểm mới cho khóa học chiêm tinh tài chính- “THINK IN A BOX”

Trả lời