Liệu giá dầu có tăng trở lại bởi ngày đảo chiều chiêm tinh 20.6.2017 +/-3 TD

Ngày 9.6.2017, Jupiter chuyển động Thuận Hành (Direct) và ngày 16.6.2017 đến lược Neptune chuyển động Nghịch Hành (Retrograde).Cả Jupiter và Neptune đều cùng chi phối giá dầu.  Ngày 20.6.2017 +/-3 ngày giao dịch là ngày đảo chiều chiêm tinh tài chính mà VFA sử dụng để khai giảng khóa 13 lớp Chiêm Tinh Tài ChínhSóng Elliott wave. Đồ thị sau cho thấy, các ngày khai giảng khóa học dựa trên ngày đảo chiều chiêm tinh tài chính trùng với các điểm đảo chiều của Dầu.

Ngày đảo chiều chiêm tinh tài chính 20.6.2017 +/-3 TD được tính toán dựa trên nghiên cứu tại cuốn sách ” ẢNH HƯỞNG HIỆN TƯỢNG ĐỊA TÂM ĐẾN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM”

Hãy xem lại tác động của ngày đảo chiều chiêm tinh tài chính đến giá dầu. Ngày 29.5.2017 +/-3 ngày giao dịch trùng với một đỉnh. Astro-trader Sell.

Vì sao giá dầu “sập”gần 4% sau khi “OPEC deal” được gia hạn thêm 9 tháng?

Ngày đảo chiều 10.5.2017 trùng với một đáy. Astro-trader Buy

[Mua Oil] Áp dụng kỹ thuật Trend Following theo chiến lược đa khung thời gian của Elder

Ngày đảo chiều 10.4.2017 trùng với một đỉnh. Astro Trader sell

Áp lực nguồn cung đang xóa mờ đi bất ổn chính trị, dầu sẽ giảm trở lại?

One thought on “Liệu giá dầu có tăng trở lại bởi ngày đảo chiều chiêm tinh 20.6.2017 +/-3 TD

Trả lời