Bà Merkel thất thế trong cuộc đua bầu cử Đức, tín hiệu bán xuất hiện ở EUR/USD

Bà Merkel thất thủ trong cuộc đua bầu cữ Đức tạo nên nỗi lo chính trị đối với đồng Euro.

Trên đồ thị H4 của EUR/USD, giá phá vỡ cạnh dưới của mô hình tam giác và đồng thời phá vỡ luôn đường xu hướng màu đen. Điều này mở ra kịch sóng hiệu chỉnh 4 có dạng Double Zigzag là w-x-y. Mục tiêu giá của sóng y có thể bằng chiều cao mẫu hình tam giác, 1.618 lần chiều dài sóng x (để tạo ra mẫu hình điều hòa) và sự hỗ trợ của đáy sóng iv): là 1.1655.

Anh Quốc cũng vừa bị Moody hạ xếp hạng tín nhiệm. Mẫu hình 2 đỉnh xuất hiện. Sell được 

Làm kèo trước khi đi ngủ vậy!!! Trading For A Living (Giao Dịch Để Kiếm Sống)!


[Update ngày 27/9/2017] Đóng lệnh Sell, Lãi 110 pip ở Euro và 70 pip ở Bảng Anh

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Phương Pháp Mới Để Giao Dịch Kiếm Sống (The New Trading For a Living)

Trả lời