[Dài hạn] Những đồ thị cho thấy vàng sắp tăng giá mạnh

Tỷ số Silver/Gold đã chạm mức hỗ trợ, quá khứ nhiều lần cho thấy cả vàng và bạc đều tăng khi chạm mức hỗ trợ này.

Mẫu hình Cốc Tay Cầm và được hỗ trợ bởi đường xu hướng 16 năm.

Nhưng trong tháng 3, Gold có thể vẫn bị mắc kẹt trong mẫu hình tam giác.

Nguồn: Kimblechartingsolutions.com

Trả lời