Giá dầu và chứng khoán có thể cùng giảm trong thời gian tới

Cấu trúc sóng Elliott cho thấy sóng (4) của Oil có thể diễn ra dạng Flat hoặc các biến thể phức hợp khác. NGày đảo chiều chiêm tinh tài chính 24.3.2018 +/-3 ngày giao dịch đang có tác động mạnh đến sự đảo chiều của giá dầu.

Trả lời