[Elliottwave] Giá vàng có thể tăng vọt theo mô hình sóng Diagonal và Triangle

Đồ thị phân tích sóng của tôi

[youtube] Tại sao giá vàng sắp chạm 1450


[Update ngày 9.5.2018] Giá vàng không phát triển thành dạng Triangle mà có dạng Flat. Thậm chí đó là Flat lồng trong Flat.

Trả lời