VN-Index đang gặp phải kháng cự 1083 theo mô hình sóng Zigzag

Trên đồ thị H1, tôi nhìn thấy Fibonacci Cluster (Tập Hợp Fibonacci) tại 1083 do tỷ lệ Fibo 38.2% và sóng a=sóng c trong sóng Zigzag. Đây cũng là đáy sóng iii trước đó. Giữa đỉnh sóng a và sóng c cũng có phân kỳ âm giữa giá và MACD Histogram. Điều này cảnh báo khả năng sóng 2 có dạng hiệu chỉnh theo mô hình Zigzag. Cách thiết lập tín hiêu giao dịch theo mẫu hình sóng này vui lòng xem tại cuốn sách HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH THEO SÓNG ELLIOTT“.

Cách đánh nhãn sóng zigzag, hàm ý khả năng VN-Index trở lại giảm theo sóng 3.

Trả lời