Những câu nói để đời của William O’Neil

1.”My philosophy is that all stocks are bad. There are no good stocks unless they go up in price. If they go down instead, you have to cut your losses fast Letting losses run is the most serious mistake made by most investors.”

Triết lý của tôi là tất cả cổ phiếu đều xấu. Không có cổ phiếu nào tốt trừ khi chúng tăng giá. Nếu các cổ phiếu giảm giá, bạn phải cắt lỗ thật nhanh. Ôm chặt lỗ là một trong những sai lầm chết người của hầu hết mọi nhà giao dịch.”

 1. It is one of the great paradoxes of the stock market that what seems too high usually goes higher and what seems too low usually goes lower.

Một trong những nghịch lý vĩ đại của thị trường chứng khoán là cổ phiếu nào trông có vẻ đắt sẽ còn tăng cao hơn nữa và những cổ phiếu trông có vẻ rẻ sẽ còn giảm sâu hơn nữa.

 1. The whole secret to winning and losing in the stock market is to lose the least amount possible when you’re not right.

Toàn bộ bí mật để chiến thắng trên thị trường cổ phiếu là cố gắng thua ít nhất có thể khi bạn sai.

 1. 90% of the people in the stock market, professionals and amateurs alike, simply haven’t done enough homework.

90% những người tham gia thị trường cổ phiếu, từ các nhà chuyên nghiệp đến nghiệp dư, đều mắc một lỗi giống nhau là không làm đủ bài tập về nhà (người dịch: bao gồm nghiên cứu đồ thị, viết nhật ký giao dịch…)

 1. So the first thing I learned about how to get superior performance is not to buy stocks that are near their lows, but to buy stocks that are coming out of broad bases and beginning to make new highs.

Điều đầu tiên tôi biết được về cách trở thành nhà giao dịch siêu hạng là không bắt đáy, và chỉ mua cổ phiếu khi bắt đầu vừa mới thoát ra khỏi nền giá tốt để thiết lập đỉnh cao mới.

 1. If you own a portfolio of stocks, you must learn to sell the worst performers first and keep the best a little longer.

Nếu bạn có một danh mục cổ phiếu, bạn phải học cách loại bỏ cổ phiếu tệ nhất trước và giữ lại những cổ phiếu tốt. ( Giống như làm vườn, bạn phải loại bỏ cổ dại và những bông hoa héo, chỉ giữ lại những bông hoa đẹp).

 1. The majority of unskilled investors stubbornly hold onto their losses when the losses are small and reasonable. They could get out cheaply, but being emotionally involved and human, they keep waiting and hoping until their loss gets much bigger and costs them dearly.

Phần lớn các nhà giao dịch không có kỹ năng giao dịch đều rất ngoan cố nắm giữ khoản lỗ, mặc dù khoản lỗ này lúc đầu là nhỏ và hoàn toàn hợp lý.  Đáng ra họ có thể cắt lỗ khi nó vẫn còn nhỏ, nhưng vì những cảm xúc con người, họ chờ đợi và hy vọng cho đến khi khoản lỗ này trở nên rất lớn.

 1. Since the market tends to go in the opposite direction of what the majority of people think, I would say 95% of all these people you hear on TV shows are giving you their personal opinion. And personal opinions are almost always worthless … facts and markets are far more reliable.

Thị trường thường đi ngược với quan điểm của đám đông.

 1. I’ve never met a successful pessimist.

Tôi chưa bao giờ gặp những người bi quan mà thành công bền vững.

 1. Over-diversification is a hedge for ignorance.

Đa dạng hóa là cách phòng ngừa cho sự ngạo mạn

 1. “Don’t Ignore a winning stock after you sell it”

Đừng quên những cổ phiếu đã từng mang tới cho bạn lợi nhuận sau khi đã chốt chúng. Hãy tiếp tục tìm cơ hội giao dịch với nó. Cổ phiếu chiến thắng sẽ tiếp tục chiến thắng thị trường.

 1. there are only two things you can really do when a new bear market begins: sell and get out or go short. When you get out, you should stay out until the bear market is over. […] Selling short can be profitable, but it’s a very difficult and highly specialized skill that should only be attempted during bear markets. But be forewarned: Few people make money shorting.

Chỉ có hai cách bạn nên làm khi xuất hiện thị trường con gấu: (1) bán và thoát ra khỏi thị trường hoặc (2) bán khống. Khi bạn thoát ra khỏi thị trường, bạn nên đứng ngoài thị trường cho đến khi nào thị trường con gấu kết thúc…Bán khống có thể mang tới lợi nhuận, nhưng đây là một kỹ thuật khó và chỉ những người có kỹ năng mới làm được. Hãy nhớ một điều: Chỉ có rất ít người kiếm được tiền từ bán khống.

 1. The first step in learning to pick big stock market winners is for you to examine leading big winners of the past to learn all the characteristics of the most successful stocks. You will learn from this observation what type of price patterns these stocks developed just before their spectacular price advances.

Bước đầu tiên để học cách tìm ra những cổ phiếu chiến thắng là bạn phải tìm hiểu những đặc trưng của cổ phiếu chiến thắng trong quá khứ. Bạn sẽ biết cách để tìm ra những mẫu hình tạo ra những cổ phiếu chiến thắng trước khi đầu cơ tăng giá.

Bộ Sách: “LÀM GIÀU TỪ CHỨNG KHOÁN (phiên bản mới) + “Hướng Dẫn Thực Hành CANSLIM”

23 quy tắc giao dịch của phù thủy tài chính William J.O’Neil

Trả lời