Ngày đảo chiều chiêm tinh 23.6.2018 +/-3TD, SP500 có thể bật tăng trở lại theo sóng 5 trong sóng chéo?

Ngày 19.6.2018, khi tôi đang update bài viết này, chỉ số chứng khoán SP500 đang giảm 0.5% vì Trung Quốc phản đòn Trump trong cuộc chiến thương mại. Nhưng ngày đảo chiều chiêm tinh 23.6.2018 +/-3 ngày giao dịch gần tới. và vẫn còn một tình huống khác cho kịch bản sóng chéo.

Cặp tỷ giá USD/JPY cũng được kỳ vọng tạo đáy và tăng. Trên đồ thị sóng ELliott, USD/JPY đang kỳ vọng tạo đáy sóng ii (vòng tròn) và chuyển sang sóng iii (vòng tròn)

Trả lời