Tôi nhìn thấy mẫu hình sóng tam giác của VN-Index

Trên đồ thị của VN-Index, tôi nhìn thấy sự xuất hiện của mẫu hình “Running Triangle” (Tam Giác Liên Tục). Điểm bán khống tôi bắt đầu thực hiện là 940 điểm, tức ngay sau khi phá thủng đáy sóng “d”. Để xác định mục tiêu giá của mẫu hình sóng tam giác, vui lòng xem thêm hướng dẫn  tại Chương 3 cuốn sách “HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH THEO SÓNG ELLIOTT”.

Như được giải thích bởi Wane Gorman và Jefferet Kennedy, mẫu hình sóng tam giác là một trong những mẫu hình đáng tin cậy để giao dịch (vui lòng xem thêm bài viết: “[Sóng Elliott] Tuyệt Chiêu “Kiếm Đâm (Thrust)” giúp bạn tìm kiếm siêu cổ phiếu!!!

Hiện tại, chỉ số VN-Index đang có mức hỗ trợ tại 884 điểm, được hình thành bởi đường viền cổ (neckline) của mô hình vai đầu vai. Thị trường có thể hồi phục vài phiên sau khi chạm mức hỗ trợ này. Tuy nhiên, trong trường hợp đường viền cổ này bị phá thủng, chúng ta có thêm sự xác nhận cho kịch bản giảm giác từ mẫu hình vai đầu vai. Mục tiêu giá trong trường hợp mẫu hình vai-đầu-vai xuất hiện là 710 điểm (được tính bằng chiều cao mẫu hình).

Khoảng trống (Gap) xuất hiện ở bên trong mẫu hình tam giác là “Running away Gap” (tại vị trí sóng e). Đây là một tín hiệu củng cố cho giả thiết thị trường đang chạy sóng giảm (c) hoặc (3).

Lưu ý, vùng 710 chính là đường hỗ trợ dài hạn của chỉ số VN-Index.

Ngày 13.7.2018, nhật thực một phần sẽ xuất hiện. Tại khóa học Trend Trader, chúng tôi đã giải thích về tác động mạnh mẽ của hiện tượng này. Nhật thực toàn phần lần này đối diện với Pluto (Diêm Vương Tinh). Venus, Saturn, Uranus tạo nên mẫu hình Grand Trine trong thời gian từ 11.7-14.7.2018. Bất cứ thị trường chứng khoán nào hồi phục trong thời gian này sẽ đối diện với đợt đảo chiều mạnh mẽ.

Tôi chờ đợi đáy có thể xuất hiện vào cuối tháng 7 hoặc đầu tháng 8, khi có sự xuất hiện của Nguyệt Thực Toàn Phần.

 

 

 

Trả lời