[Sóng Elliott cho Bitcoin] Giá có thể chạm 7,500 trước khi trở lại xu hướng giảm

Theo chuyên gia đếm sóng Elliott- Grega Horvat, Bitcoin có thể chạm 7,501 trước khi quay trở lại xu hướng giảm. Đây là cấu trúc sóng dạng Double Zigzag (Zigzag đôi).

Xem thêm

Sóng Elliott:Bitcoin có thể diễn ra sóng hồi theo mô hình Double Zigzag, kháng cự 7,200

Trả lời