Giúp trader nắm nhanh các mẫu hình giá cơ bản nhất?

Tưởng tượng nhé, các mẫu hình quan trọng như hai đáy, ba đáy, vai đầu vai, đĩa vòng cung, cái nêm sẽ như hình dưới.

Các mẫu hình giá khác quan trọng khác, được chia thành 2 nhóm: Các mẫu hình tăng giá và mẫu hình giảm giá.

Các mẫu hình Harmonic cơ bản nhất

Thế là đủ cho anh em chiến đấu bá cháy rồi.

Trả lời