Vàng có tín hiệu mua theo mẫu hình tam giác

Trên đồ thị H1, tôi đếm sóng ELliott cho vàng như sau. Theo đó, tôi phát hiện ra sự xuất hiện của sóng tam giác (triangle) ở cấu trúc sóng (ii). Sau khi giá vàng vượt lên mức 1,202, cho phép dự báo khả năng giá của giá vàng. Cách đặt điểm mua, Stoploss, mục tiêu giá của sóng tam giác được đề cập trong cuốn sách “Hướng Dẫn Giao Dịch Theo Sóng Elliott” (Chương 3)

Xem thêm

Góc nhìn sóng Elliott: Đừng bỏ lỡ sóng lớn của vàng


[Update ngày 21/9/2018] Chốt lãi khi chạm tới chiều cao của mẫu hình tam giác.

Trả lời