Vàng xuất hiện tín hiệu bán theo mẫu hình sóng tam giác

Trên đồ thị H4, tôi nhìn thấy sự xuất hiện của mẫu hình Elliott dạng sóng tam giác. Chú ý, giá đã phá vỡ cạnh dưới của đường xu hướng (b) và (d), sau đó quay trở lại kiểm tra đường xu hướng này (pullback). Cây nến dạng Pin Bar xuất hiện cho thấy giá thất bại để khôi phục lại xu hướng tăng. Chiến lược bán theo mẫu hình sóng tam giác được đề cập trong cuốn sách Hướng Dẫn Giao Dịch Theo Sóng Tam Giác”

Xem lại hướng dẫn về cách giao dịch tại điểm kéo ngược (pullback) bằng cây nến Pinbar

3 cách để giao dịch ở điểm kéo ngược (pullback)


[update ngày 27/9/2018] Chốt lãi 13 USD mỗi ounce.

Trả lời