Chỉ số SP500: Dao tạm dừng rơi, bão tạm lắng

Đợt giảm từ ngày 3.10.2018 đã có đủ năm sóng giảm từ i (vòng tròn) xuống v (vòng tròn), kết thúc sóng 1. Khả năng thị trường sẽ có hồi phục theo sóng 2.

Hướng Dẫn Giao Dịch Theo Sóng Elliott + Tặng kèm phần mềm Dynamic Trader 4 qua zalo

Cùng xem lại các bài dự báo bão

TTCK Mỹ dưới góc nhìn sóng Elliott: Bão chưa tan?

 

Trả lời