Oil có thể giảm theo mẫu hình sóng tam giác

Sóng tam giác (triangle) đang xuất hiện trên đồ thị H4 của Dầu. Một khi giá phá thủng đáy d của sóng 4) có thể giảm giá theo sóng 5). 

[update ngày 18/12/2018] Chốt lãi khi giá chạm mục tiêu giá của mẫu hình sóng tam giác

Xem hướng dẫn giao dịch về sóng tam giác tại Chương 3 cuốn sách

Hướng Dẫn Giao Dịch Theo Sóng Elliott + Tặng kèm phần mềm Dynamic Trader 4 qua zalo

Trả lời