Lịch hiện tượng địa tâm (geocosmic) 2019 và khai giảng khóa học Trend Trader

Đến hẹn lại lên, admin gửi anh/chị học viên lịch hiện tượng địa tâm (geocosmic) 2019

Tải LINK

Lịch hiện tượng địa tâm được sử dụng để tìm các ngày đảo chiều quan trọng cho các thị trường tài chính. Phương pháp tìm kiếm được đề cập trong khóa học Trend Trader (khóa đầu tiên của năm 2019 được tổ chức vào ngày 2/3/2019)

http://www.elibook.vn/khoa-hoc/khoa-hoc-trend-trader/

Năm 2018, dự báo thành công nhất là cảnh báo về đỉnh TTCK Vietnam vào đầu tháng 4.2018

Ngày đảo chiều chiêm tinh tài chính 24.3.2018 +/-3TD và cấu trúc sóng Elliott đang cảnh báo điều gì?

 

Trả lời