[Góc bình luận của nhà chiêm tinh tài chính Raymond Merriman]: TTCK Mỹ có thể rơi mạnh trong nửa cuối tháng 3

Trên trang chủ www.mmacycles.com, nhà phân tích chiêm tinh tài chính Raymond Merriman nói:

“Đây là một tuần có hiện tượng đảo chiều dưới góc nhìn địa tâm. Đầu tiên, ngày 16-17 tháng 3 là điểm chính giữa (midpoint) của hiện tượng Thủy Tinh Nghịch Hành (5/3-28/3). Bất cứ thị trường nào không xảy ra điểm đảo chiều (tạo đỉnh hoặc tạo đáy) vào ngày Thủy Tinh Nghịch Hành (5/3/2019) tiềm năng sẽ xảy ra điểm đảo chiều quanh ngày chính giữa của hiện tượng THủy Tinh Nghịch Hành (+/2 ngày giao dịch). (Người dịch: Tức 18.3.2019 +/-2 ngày giao dịch.)

Kết quả hình ảnh cho mercury rx 2019

Thứ hai, ngày 20/3/2019 là ngày Xuân Phân (ngày bắt đầu mùa xuân) cũng là ngày Trăng Tròn. Khi các mùa thay đổi, và có sự chuyển dịch từ cung hoàng đạo cuối cùng (Pisces- Song Ngư) sang cung hoàng đạo đầu tiên (Aries-Bạch Dương), luôn được xem sẽ tạo ra sự thay đổi mạnh mẽ theo nghiên cứu của Chiêm Tinh Học Trần Thế (Mundane Astrology). Việc ngày Xuân Phân xảy ra đúng vào ngày Trăng Tròn khiến cho sức mạnh chuyển đổi này trở nên mạnh mẽ hơn. Về mặt kỹ thuật, ngày chủ nhật đầu tiên sau ngày Trăng Tròn ở cung Bạch Dương đánh dấu ngày Lễ Phục Sinh trong Thiên Chúa Giáo. Nhưng điều này không xảy ra trong năm 2019. Lễ Phục Sinh sẽ diễn ra vào ngày Chủ Nhật, sau ngày Trăng Tròn tiếp theo, tức ngày 21 tháng 4….(đoạn sau không quan trọng nên admin không dịch)

Vào ngày 20/3, Hỏa Tinh sẽ tạo góc tam hợp với Diêm Vương Tinh. Ngày tiếp theo (21/3), Kim Tinh sẽ tạo góc vuông với Hỏa Tinh. Hỏa Tinh chi phối cung Bạch Dương, Hỏa Tinh cũng giống như Bạch Dương, đều muốn hành động. Nhưng việc nó đang tạo góc vuông với Kim Tinh (hành tinh của sự đồng ý), và cùng với Thủy Tinh đang nghịch hành ở cung Song Ngư, tôi ngờ rằng bất cứ thông tin mới nào xuất hiện cũng không phải là trực diện. Có thể xảy ra trò chơi”đổ lỗi”.

Nếu giải thích ý nghĩa này cho thị trường tài chính, chúng tôi lưu ý Hỏa Tinh đang giao hội với Mặt trời tử vi và Thủy Tinh tử vi trên biểu đồ tử vi của NYSE (17/5/1792), và vuông góc với Diêm Vương Tinh tử vi ở cuối cung Kim Ngưu. Hiện tượng dịch chyển này sẽ xuất hiện vào ngày 18/3-27/3 và thường trùng với những đợt giảm giá mạnh từ đỉnh đã xuất hiện ngay trước đó. Nói cách khác, thị trường chỉ đang phù hợp với các nhà đầu tư ngắn hạn (người dịch: có lãi thì chốt). Rất khó cho các nhà giao dịch theo xu hướng hoặc giao dịch vị thế nắm giữ lâu dài.

SHORT-TERM GEOCOSMICS AND LONGER-TERM THOUGHTS

” This is another “shift” week from the cosmic perspective. First of all, March 16-17 is the midpoint of Mercury retrograde (March 5-28). Any market that did not complete a cycle high or low nearby to the retrograde date is a candidate to reverse within 2 trading days of the retrograde’s midpoint, which is now.

Second, March 20 is both the Vernal equinox (start of Spring) and a full moon. Changing seasons, and transitioning from the last sign of the zodiac (Pisces) to the first sign (Aries), is always considered a powerful shift in the study of Mundane Astrology. Occurring on a full Moon is even more powerful. Technically, the first Sunday after the full Moon in Aries marks the Easter holiday for Christians. But for some reason, that isn’t happening this year. It’s going to happen on Sunday following the next full Moon on April 21. Someone missed the calendar marker. Nevertheless, the Sun moving from Pisces to Aries is like going from a deep sleep or meditation to being very active, even aggressive and warlike. In Pisces, we want to contemplate how it all “feels.” In Aries, we want to take action. Yet, with Mercury still retrograde in Pisces through March 28, not everyone is ready to take action. There is still a number of leaders who want to “talk it over” more until they “feel” better about what they must do, if they can just figure out what that is. It’s not easy under these conditions.

The urge to initiate action, however, is likely to be powerful this weekend. On March 20, Mars will form a harmonious trine with Pluto, and the next day, March 21, Venus will form a challenging square aspect to Mars. Mars rules Aries. Mars, like Aries, wants action. But in square aspect to Venus (planet of agreements and compromises), and with Mercury still retrograde in Pisces, it is doubtful that any new action will go smoothly. The “blame-game” is apt to be in full bloom this spring season.

In terms of equity markets, we note that transiting Mars will be conjunct to the Sun and Mercury in the NYSE founding chart (May 17, 1792), and square its Pluto in late Taurus. This transit will be operative March 18-27, and often coincides with a sharp decline from a crest that happens just before then. In other words, this continues to be a market best suited for short-term, aggressive traders. Position trading will be highlighted again after next week. Thus, one must remember this week that “patience is a virtue” in communications, but probably a liability in short-term trading.

Trả lời