[Trả lời bạn đọc] Tính ROI cho 10 phiên giao dịch như thế nào?

Rất nhiều bạn có cùng thắc mắc câu hỏi như bạn Ryan Dương về cách tính ROI.

Trả lời:

Các bạn lấy file excel. Giả sử cho $100 vốn đầu tư và thực hiện qua 10 lượt giao dịch. Lấy từng cặp lãi/lỗ theo từng tỷ lệ chiến thắng.

Ví dụ ở hình dưới tôi lấy cặp (4%,-2%) cho tỷ lệ chiến thắng 30%. Lưu ý, dù bạn sắp xếp thứ tự các giao dịch như thế nào cũng không ảnh hưởng đến kết quả. Miễn là có 3 lệnh lãi 4% và 8 lệnh lỗ -2%.

Tương tự, bạn làm cho các cặp khác (12%;-6%); (60%;-30%) lần lượt ra được ROI -8.89% và -66.27% như hình.

Khi hiểu rõ cách làm trên, bạn có thể biết mình phải làm gì khi nâng các cặp lên 3:1 thay vì 2:1. Ví dụ như sau:

Qua một quá trình tính và lập bảng, bạn sẽ biết được cặp nào là tối ưu theo từng tỷ lệ lãi/lỗ và tỷ lệ chiến thắng.

Trả lời