[Kiến thức sóng Elliott] Các loại sóng Zigzag thường dùng

Sóng Zigzag là một trong những loại sóng hiệu chỉnh cơ bản nhất của lý thuyết sóng Elliott. Tuy nhiên, có một số biến thể mà nhiều anh em trade sóng lại không để ý.

Tôi liệt kê một số dạng như sau:

Dạng sóng Zigzag bình thường: Sóng B=62% Sóng A. Đáy sóng C thấp hơn đáy sóng A.–> Lúc này kinh nghiệm chiều dài sóng C thường bằng sóng A.

Dạng sóng Zigzag chân dài: Sóng C=1.62 lần chiều dài sóng A.

Dạng Running Zigzag. Trong đó sóng C không thấp hơn đáy sóng A. Loại này hàm ý lực tăng thị trường là rất mạnh.

Còn một loại nữa tôi hay gọi là sóng Zigzag Cụt vì sóng C chạm vào vị trí kết thúc sóng A. Thường chiều dài sóng C lúc này bằng 38% hoặc 62% sóng A.

Bạn có thể tìm hiểu sâu hơn về kỹ năng giao dịch theo sóng ZIgzag ở Chương 2, sách “HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH THEO SÓNG ELLIOTT”

Trả lời