[Phân tích sóng Elliott] Bitcoin có thể giảm về vùng 6,800

Cấu trúc sóng Elliott của Bitcoin như sau:

Sau khi sóng 3 kết thúc, Bitcoin đang chuyển vào sóng hiệu chỉnh 4. Mức giá hỗ trợ là tỷ lệ Fibonacci 38.2%, tương ứng 6,897 USD.

Nếu nhịp điều chỉnh này dừng ở đây, tôi vẫn giữ nguyên quan điểm NHỮNG THÁNG NĂM RỰC RÕ CỦA BITCOIN SẼ TRỞ LẠI. Sóng (1) nên có mục tiêu giá 10,000-12,000 USD.

Không có mô tả ảnh.

Trả lời