[Sóng Elliott wave cho EUR/USD] : Kịch bản sóng dạng tam giác, thay vì Flat

Tôi tiếp tục cập nhật mô hình sóng Elliott cho EUR/USD. Thay vì mẫu hình sóng iv) theo dạng Flat, tôi đang nhìn thấy kịch bản khác nhiều khả năng xuất hiện hơn là Triangle (Tam Giác).

Về cơ bản, xu hướng của EUR/USD vẫn được tôi kỳ vọng là tăng giá, nhưng đoạn này mô hình Tam Giác đang có khả năng xuất hiện và các đường MA đang xoắn vào nhau. Trader chưa nên vội giao dịch ở EUR/USD mà chờ điểm break

[Mô hình Elliott wave của EUR/USD] sóng Flat sắp kết thúc, kỳ vọng tăng giá trở lại

Hiện tại, tôi đang đề nghị giao dịch theo hướng Buy USD/JPY và Sell Gold. Xem bài viết bên dưới.

Nhờ có Kim Jong Un bắn tên lửa, trader có điểm mua USD/JPY và Sell Gold thật là đẹp!!!

Trả lời