Canh Sell vàng theo chiến lược Dellphic và đa khung thời gian của Alexander Elder

* Bài viết nhằm mục đích thực hành minh họa giao dịch các chiến lược tại cuốn sách Phương Pháp Mới Để Giao Dịch Kiếm Sống- The New Trading For A Living” của Alexander Elder (mua tại đây)Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các tổn thất do quan điểm của người viết. Trader nên cân nhắc sử dụng.

Trên đồ thị Daily

+ Xuất hiện tượng Dellphic Sell

+ Cấu trúc sóng b) kết thúc đang chuyển sang sóng giảm c).

+ Vùng MA20 ngày và MA50 ngày đang tạo ra vùng giá trị cho vàng. Giá thất bại xuyên thủng vùng giá trị và MA5 ngày đang chuẩn bị cắt xuống MA20 ngày.

+ MA20 ngày đang dốc xuống, MACD Histogram đang giảm==> Hệ thống đẩy (impulse System) có màu đỏ. Cho phép thực hiện tín hiệu bán ở các khung thời gian nhỏ hơn

Trên H4

+ Xuất hiện Dellphic Sell

+ Stochastic Oscillator cho tín hiệu Sell. Thực hiện bán theo chiến lược giao dịch Đa Khung Thời Gian của Alexander Elder (Triple Screen System).

+ RSI <50 điểm

+ Stoploss đặt trên MA 50 củ khung thời gian H4.

Mô hình sóng Elliott hiện tại của giá vàng. Giá vàng đang có khả năng giảm trở lại theo sóng c) trong sóng (D)

Mô hình sóng Elliott wave của vàng: “Kịch bản sóng dạng tam giác hạn chế đà tăng”

Giá vàng tại ngày đảo chiều 2.10.2017 và kịch bản 700 USD/oz trong vài năm tới khi bong bóng giá vàng sụp đổ


[Update ngày 23.10.2017] Giá vàng đã giảm đến mục tiêu giá kỳ vọng. Xem hướng dẫn giao dịch tiếp theo cho vàng tại đây

Đảng của ông Abe chiến thắng trong bầu cử Quốc Hội: Cẩn thận mua tin đồn, bán tin thật

Trả lời