Mua vàng theo chiến lược “điểm phá vỡ giả kết hợp phân kỳ dương” của Alexander Elder

*Bài viết nhằm mục đích hướng dẫn ứng dụng các chiến lược giao dịch tại cuốn sách The New Trading For A Living- Phương pháp mới để giao dịch kiếm sống (mua tại đây)“ của tác giả Alexander Elder. Trader không được khuyến nghị tuân theo các chiến lược giao dịch ở đây. Trader phải chịu trách nhiệm về thành quả giao dịch của mình và người viết không chịu bất cứ trách nhiệm gì về bất cứ tổn thất liên quan đến quan điểm của người viết.

Trên đồ thị H1

+ Xuất hiện mẫu hình “Điểm phá vỡ giả kết hợp với phân kỳ dương” của Alexander Elder trên đồ thi H1. Vui lòng xem thêm tại trang 316 sách “Phương Pháp Mới Để Giao DỊch Kiếm Sống”

+ Cấu trúc sóng Elliott của sóng (b) có dạng Triple Zigzag đã kết thúc.

Khả năng sóng tăng kéo dài đến ngày 1.3.2018 +/-3 ngày giao dịch

Lịch Hiện tượng Địa Tâm Geocosmic 2018 và bí ẩn nhật thực/nguyệt thực được giải đáp vào ngày 1.3.2018 tại khóa học “Trend Trader”


[Update ngày 23.2.2018] Chốt lãi khi giá vàng chạm MA20 trên H4. Lãi 4.39 USD mỗi ounce

Trả lời