Mẫu hình 3-C của phù thủy chứng khoán Mark Minervini khuyến nghị cần chú ý VRC

*Bài viết nhằm mục đích hướng dẫn ứng dụng các chiến lược giao dịch tại cuốn sách Tư duy và giao dịch như một nhà vô địch đầu tư chứng khoán: Những bí mật và quy tắc giao dịch của Phù Thủy Chứng Khoán (mua tại đây)“ của tác giả Mark Minervini. Trader không được khuyến nghị tuân theo các chiến lược giao dịch ở đây. Trader phải chịu trách nhiệm về thành quả giao dịch của mình và người viết không chịu bất cứ trách nhiệm gì về bất cứ tổn thất liên quan đến quan điểm của người viết.

Trên đồ thị ngày, tôi đang nhìn thấy VRC đang có khả năng xuất hiện mẫu hình 3-C Pattern được đề cập ở trang 174 sách ” sách “Tư duy và giao dịch như một nhà vô địch đầu tư chứng khoán: Những bí mật và quy tắc giao dịch của Phù Thủy Chứng Khoán“. Khả năng xuất hiện mẫu hình 3-C được theo dõi khi giá giảm từ ngày 30.1.2018 với volume thu hẹp dần, cho thấy lực bán đang bị yếu dần. Từ ngày 9.2.2018, khi VRC hồi phục trở lại, khối lượng đang tăng trở lại, một dấu hiệu để chờ đợi điểm phá vỡ với volume cao. Chú ý, đây là một cảnh báo theo dõi chứ không phải khuyến nghị mua ngay lập tức vì vẫn chưa có điểm phá vỡ (breakout) để hoàn tất mẫu hình 3-C. Điểm phá vỡ xảy ra khi VRC vượt qua mức giá 22.

Nếu điểm phá vỡ xảy ra, ngoài mẫu hình 3-C, tôi còn gọi đây là mẫu hình “Dellphic Buy”.

Điểm xảy ra điểm phá vỡ nếu sắp xảy ra trong thời gian tới chỉ cách 4 tuần so với thời điểm công bố báo cáo lợi nhuận đột biến quý 4.2017 (lãi 74 tỷ đồng, gấp 39 lần cùng kỳ năm ngoái). Theo phù thủy Mark Minervini, đây là khoảng thời gian cần chú ý vì các nhà đầu tư chuyên nghiệp sẽ bắt đầu chú ý đến các cổ phiếu có báo cáo lợi nhuận tốt bất ngờ.

Trước mẫu hình 3-C, mẫu hình Low Cheat (Cheat nằm ở đáy) cũng xuất hiện vào ngày 9.1.2018. Mẫu hình Low Cheat đánh dấu điểm kết thúc của sóng (4) và chuyển sang sóng tăng (5).

Vì vậy, tôi đưa VRC vào danh sách cổ phiếu theo dõi mua.

Ngày đảo chiều chiêm tinh tài chính 1.3.2018 +/-3 ngày giao dịch có thể trùng với một số điểm phá vỡ ở một số mã cổ phiếu chứng khoán dẫn dắt

Lịch Hiện tượng Địa Tâm Geocosmic 2018 và bí ẩn nhật thực/nguyệt thực được giải đáp vào ngày 1.3.2018 tại khóa học “Trend Trader”

[Updat ngày 27.2.2018] VRC giảm không vượt qua 22…Lệnh mua không được kích hoạt…Nếu VRC giảm dưới MA 20 ngày kích hoạt tín hiệu bán

Trả lời