Ngày đảo chiều chiêm tinh tài chính 24.3.2018 +/-3TD và cấu trúc sóng Elliott đang cảnh báo điều gì?

Ngày 24.3.2018, Venus (Kim Tinh) sẽ tạo góc vuông với Pluto (Diêm Vương Tinh) trong khi ngày 25.3.2018, Kim Tinh sẽ tiếp tục giao hội với Uranus Thiên Vương Tinh. Điều này tạo nên vùng thời gian đảo chiều theo cảnh báo từ hiện tượng địa tâm. NGày 2.4.2018, Mars cũng sẽ giao hội với Saturn. Cả hai hành tinh này đều liên quan đến hiện tượng Nhật Thực 21.8.2017.

Cấu trúc sóng Elliott cho thấy đang hoàn tất đủ 5 năm. Các dấu hiệu phân kỳ giữa giá với khối lượng, MACD Histogram, ADX đang có khả năng xuất hiện.

Theo nghiên cứu của Raymond Merriman, khả năng hiện tượng địa tâm trên sẽ gây đảo chiều tối thiểu 4% đối với TTCK Mỹ trong biên độ từ ngày 22.3-28.3.2018. Đây là những tiết lộ sơ bộ cho những nội dung sẽ được thảo luận tại khóa học Trend Trader.

http://www.elibook.vn/khoa-hoc/khoa-hoc-trend-trader/

 

5 thoughts on “Ngày đảo chiều chiêm tinh tài chính 24.3.2018 +/-3TD và cấu trúc sóng Elliott đang cảnh báo điều gì?

Trả lời