Dầu: Sóng Zigzag đôi trong kênh giá song song có thể khiến giá dầu rơi nhanh

Trên biểu đồ giá dầu(H4), tôi nhận ra sự xuất hiện của mẫu hình sóng zigzag đôi (Double zigzag) trong một kênh giá song song. Đây có thể là sóng 2. Đáy ngày 5.6.2018 (khi Venus, Jupiter và Neptune tạo ra mẫu hình Tam Giác) được đánh nhãn là sóng 1. Sóng zigzag trong kênh giá song song là một trong những mẫu hình giao dịch đáng tin cậy được Wayne Gorman và Jeffrey Kennedy  đề cập ở Video của Chương 2 cuốn sách “HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH THEO SÓNG ELLIOTT”

Việc giá dầu sụt giảm theo sóng 3 có thể nhằm hoàn tất mục tiêu giá của mẫu hình sóng chéo (xem hướng dẫn chi tiết tại Chương 5 sách “HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH THEO SÓNG ELLIOTT”). 

[Sóng Elliott] Giá dầu dưới 70.2 là kích hoạt lệnh bán theo mô hình sóng chéo (Diagonal)

Trả lời