15 năm trôi qua, nợ toàn cầu tăng thêm gần 150 nghìn tỷ đôla và nợ rác (junk bond) đang tăng mạnh!

Cứ mỗi quý, Viên Tài Chính Quốc Tế (IIF-Institute of International Finance) phát hành báo cáo nhận định về khoản nợ đang lưu hành của toàn thế giới. Và mỗi quý, chúng ta đều thấy một điều luôn lặp lại. Đỉnh nợ luôn thiết lập đỉnh cao mới.

Theo IFF, khoản nợ quý 1.2018 đã tăng mạnh nhất trong 2 năm qua, tăng thêm 8 nghìn tỷ đôla và đưa tổng nợ toàn cầu chạm mức 247 nghìn tỷ đôla, gấp 3 lần GDP toàn cầu. Trong 15 năm qua, nợ toàn cầu tăng thêm gần 150,000 tỷ đôla.

Hình dưới mô tả cơ cấu nợ theo từng khu vực. Các doanh nghiệp phi tài chính là 74 nghìn tỷ đôla, chính phủ là 67 nghìn tỷ đôla, nợ khu vực tài chính là 61 nghìn tỷ đôla và hộ gia đình là 47 nghìn tỷ đôla (tổng 247 nghìn tỷ đôla)

Cả Trung Quốc và Mỹ đang là mối nguy hiểm của nợ toàn cầu. Tỷ lệ nợ công/GDP của Mỹ đã vượt 101%. Biểu đồ sau thể hiện nợ của khu vực phi tài chính/GDP.

Điều quan trọng nhất ở đây là nợ rác (junk bond) đang gia tăng. Ví dụ ở nợ của các doanh nghiệp Mỹ. Tổng quy mô nợ của các doanh nghiệp Mỹ là 7.5 nghìn tỷ đôla thì trong đó chỉ có 2.5 nghìn tỷ đôla là trái phiếu xếp hạng đầu tư. 5 nghìn tỷ đôla còn lại là trái phiếu rủi ro cao .

 

 

 

Theo Zerohedge. Bloomberg

 

Trả lời